Turn-over Ceremony of material recovery facility/trash bins and trash Bags and IEC on R.A 9003 with Mr. Leo Jacinto D. Alistado EMB-DENR Representative with a theme: “Basura nato minus-minusan, ibutang sa insaktong butanganan, Pagpanglabay bisan asa ug pagsunog sa basura likayan arun dili kita madakpan, Pag Lahi-lahi sa mga basura atong batonan, arun mahapsay ug malimpyo ang Siayan kay wala na kitay lain pang puy anan sa kalibutan gawas sa atong lungsod ra sa Siayan”.
In participation of Poblacion brgy. officials, SB member REY ANUGON
Inspirational message by: Mayor Josecor S. Gepolongca / Siayan ESWMB Chairperson
also with Mr. Xavier M. Indiape – activity coordinator/host (activity rationale)